O KOLE

Historia Koła

Dbamy o gospodarkę łowiecką od 1958 roku!

Wojskowe Koło Łowieckie nr 280 „Łabędź” powstało z istniejącego od 1958 roku Koła Łowieckiego „Łabędź”, początkowo obejmując tereny przy nadleśnictwie Gryfice a następnie w Mrzeżynie. Założycielami koła byli żołnierze zawodowi pełniący służbę w garnizonie w Mrzeżyno oraz lokalni pracownicy Nadleśnictwa Gryfice. Należeli do nich między innymi:

Płk. Franciszek Kuc, Mjr. Adam Linkiewicz, Mjr. Gdula, Kpt. Balika, Ppłk Bronisław Piętka, Edward Poluszyński, Edward Robacki, Marian Mrozek oraz Wacław Doguś.

Koło otrzymało do prowadzenia gospodarki łowieckiej położony na terenie Nadleśnictwa6 Gryfice obwód nr 1, zmieniony w 2006r. na obwód nr 9. Przylega on bezpośrednio do wybrzeża Bałtyku. Są to nadmorskie bory, lasy bagienne, bagna i łąki gdzie dominującym gatunkiem jest dzik. Oprócz niego mają tu swoją ostoję jelenie i sarny. Na terenie obwodu jest jedyna w okręgu szczecińskim ostoja, gdzie okresowo bytują łosie. Powierzchnia obwodu aktualnie wynosi 6680 ha, z tego 2260 ha to lasy.

Początkowo roczne plany pozyskania zwierzyny kształtowały się na poziomie 8 dzików i 20 saren. W miarę zwiększania nakładów na zagospodarowanie łowiska w ramach swojej działalności statutowej koło z roku na rok powiększało powierzchnię poletek i pasów zaporowych, co pozwoliło zmniejszyć szkody łowieckie w uprawach rolnych i jednocześnie polepszyć warunki bytowania zwierzyny. Systematyczne zwiększanie ilości wykładanych pasz oraz ustawianie lizawek doprowadziło do wzrostu ilości zwierzyny. W 1988r. w wyniku starań ówczesnego zarządu koło otrzymuje w dzierżawę oddalony o 70 km od Mrzeżyna obwód nr 30 o powierzchni 1220 ha, położony na terenie Nadleśnictwa Rokita w powiecie Kamień pomorski.

Było to lotnisko i tereny przyległe – niezagospodarowane łowiecko i o dużym stopniu kłusownictwa. W wyniku działań członków koła łowieckiego stan łowiska i zwierzyny ulegał ciągłej poprawie. Niestety w 1998r. koło nie uzyskało przedłużenia dzierżawy tego obwodu. Od tego czasu koło realizuje gospodarkę łowiecko-hodowlaną w obwodzie nr 9. Inwentaryzacja w roku 1999 wykazała, że na tym obszarze bytuje 10 łosi, 48 jeleni, 400 saren oraz 460 dzików. Na zagospodarowanie łowiska (w tym zakup karmy) koło rocznie wydaje kwotę od 15 do 25 tysięcy złotych. W obwodzie ustawionych jest 31 ambon, 10 paśników i 15 lizawek. Urządzenie te są systematycznie odnawiane i utrzymywane w pełnej sprawności.*

W 2003 roku koło przystąpiło do realizacji programu re-introdukcji bażanta, prowadzonego przez ORŁ w szczecinie w ramach Trzebiatowskiego Rejonu Hodowlanego. W ramach tego programu w latach 2003-2006 wpuszczono do łowiska 900 bażantów z własnej hodowli. Aktualnie koło realizuje program ochrony kuropatwy i innych zwierząt. W roku 2003 wypuszczono 220 szt. kuropatw. Koło co roku przeznacza ogromne środki na re-introdukcję wielu gatunków zwierząt.

Odznaka WKŁ Łabędź

Odznaka WKŁ Łabędź

Członkowie koła systematycznie podnoszą swoje umiejętności strzeleckie poprzez treningi organizowane przez zarząd. Uczestniczą również w zawodach strzeleckich przeprowadzanych na szczeblu gminy, powiatu i Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie. Realizując statutowe zadania edukacji i propagowania kultury łowieckiej, myśliwi biorą czynny udział w przygotowaniu organizowanych, co dwa lata wystaw trofeów łowieckich w pomieszczeniach pałacu Trzebiatowie. Wystawy są atrakcją dla mieszkańców okolicznych miejscowości oraz wczasowiczów z pobliskich ośrodków wypoczynkowych. Stało się już tradycją, że od kilku lat w ramach integracji z miejscowym społeczeństwem oraz promocji Mrzeżyna jako nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej, latem koło łowieckie wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Mrzeżyna organizuje w tutejszym porcie „Biesiadę Myśliwską”.

WKŁ „Łabędź” przez długie lata prowadziło współpracę ze Szkolnym Kołem Ligi Ochrony
Przyrody „Wiewiórka” działającym przy Szkole Podstawowej w Mrzeżynie. Członkowie koła zachęcają młodzież do dokarmiania zwierzyny. Myśliwi organizują dla dzieci i młodzieży imprezy kulturalne, spotkania edukacyjne z gawędami o zwierzynie. W myśliwskiej atmosferze, przy ognisku młodzież mile spędza czas.

W 2006 roku członkowie koła przy wsparciu miejscowej społeczności zakupili sztandar.

Sztandar WKŁ 280 "Łabędź"

Sztandar WKŁ 280 "Łabędź"

 

Edukacja

WKŁ „Łabędź” przez długie lata prowadziło współpracę ze Szkolnym Kołem Ligi Ochrony Przyrody „Wiewiórka” działającym przy Szkole Podstawowej w Mrzeżynie. Członkowie koła zachęcają młodzież do dokarmiania zwierzyny. Myśliwi organizują dla dzieci i młodzieży imprezy kulturalne, spotkania edukacyjne z gawędami o zwierzynie. W myśliwskiej atmosferze, przy ognisku młodzież mile spędza czas.

Ciekawostki

1990 -  na terenie obwodu, kol. S. Warcholak strzelił rogacza o parostkach wycenionych na brązowy medal.

1991 - kol. B. Dulęba strzelił w 1991 r. odyńca, którego oręż wyceniono także na brązowy medal,

1993 - r. kol. M. Dering w obw. nr 1 strzelił łosia, byka ważącego 350 kg.

Statystyki

Aktualnie Koło liczy 37 członków.

Za swoją działalność Koło Łowieckie zostało odznaczone medalami:

  • "Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej"
  • "Medalem za Zasługi Dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej"