SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZŁ NA 2015 – 2019 r.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZŁ NA 2015 - 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z Uchwalą NRŁ Nr 52 l2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
składka członkowska na 2015 r. oraz lata kolejne tj.:2016 - 2019 wyniesie:

Wysokość składki członkowskiej na rok 2015:

a) składka normalna - 320,00 PLN ( plus ubezpieczenie 35,00 PLN ) - razem 355,00 PLN,
b) składka ulgowa - 160,00 PLN ( plus ubezpieczenie 35,00 PLN ) - razem 195,00 PLN.

Przypominamy, iż składka członkowska zgodnie z zapisami statutu PZŁ płatna jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego, do dnia 31 grudnia 2015 roku

(§ 181 pkt 5 Statutu PZŁ).

Członkowie niestowarzyszeni w kole łowieckim, składkę opłacają na konto Zarządu  Okręgowego.