Nadzwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie

Mrzeżyno, dnia 13.09.2016 r.

Wszyscy członkowie
WKŁ nr 280 „Łabędź” Mrzeżyno

ZAWIADOMIENIE

Koledzy Myśliwi,

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 280 „Łabędź” w Mrzeżynie zawiadamia, że w dniu 9.10.2016 r. o godz. 10:00 w Klubie Garnizonowym w Mrzeżynie odbędzie się Nadzwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia
 4. Odczytanie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za pierwsze półrocze sezonu 2016/2017
  1. Łowczego z wykonania planu polowań dewizowych oraz rocznego planu łowieckiego
  2. Skarbnika z wykonania budżetu oraz wysokości szkód łowieckich
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Omówienie obchodów święta Św. Huberta w Kole
  1. Wybór komitetu organizacyjnego obchodów
 9. Przedstawienie projektów uchwał przez Komisję Uchwał i Wniosków
 10. Głosowanie nad propozycjami uchwał
 11. Sprawy różne, wolne wnioski
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Porządek obrad opracował Zarząd Koła na posiedzeniu Zarządu w dniu 12.09.2016 r.

Załączniki

Plik Opis Data dodania
jpg Nadzwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie 10 sierpnia 2017 17:47